Minetest Wiki:TODO/ms

From Minetest Wiki
< Minetest Wiki:TODO
Revision as of 14:26, 29 January 2023 by ROllerozxa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Languages Bahasa: English • français • Bahasa Melayu

Halaman ini menyenaraikan apa yang perlu dibuat dalam Wiki Minetest.

Perkara yang ditulis dekat halaman sama dalam bahasa Inggeris

  • Halaman Utama: Tukar tema (Cipta yang baru) ?
  • Tentang Minetest: Buatkannya lebih menarik ? Mesra pemain baru ?
  • Muat Turun: Buat hanya sebuah pautan ATAU tambah ID dekat laman web muat turun.
  • Cara Main: Cipta halaman Resipi dengan Resipi Asas – dan mungkin sedikit resipi mods lain. Mungkin kelihatan seperti ini :
== Resipi ==
=== Asas – Minetest Game ===
=== Mods Mesecons ===
  • Halaman untuk Dicipta:
  • Halaman untuk Dikemaskini: Pelbagai pautan bahasa

Perkara untuk dibuat dalam wiki bahasa Melayu

  • Lebih banyak penerjemahan artikel bahasa Inggeris.

Perkara yang ingin dibuat ke dalam wiki bahasa Inggeris

  • Buat halaman berkenaan Minetest untuk Android