User:Felfalido/ca

From Minetest Wiki
Jump to navigation Jump to search
Languages Language: English

Hola! Dins del joc m'anomeno Felfa. Porto jugant a Minetest des del 2017-06-28 15:26:06.425267560 (segons el primer arxiu creat al meu directori ~/.cache/minetest/media). Pots trovar-me molt sovint al servidor de LinuxWorks.

Pàgina de contacte.