Games/Minetest Game/Smelting/ms

From Minetest Wiki
Jump to navigation Jump to search
Languages Bahasa: English • Deutsch • français • italiano • 日本語 • Bahasa Melayu

Peleburan (BI: Smelting) atau turut dipanggil sebagai memasak (BI: Cooking) itu perbuatan menghasilkan barangan diperhalusi dalam Minetest dengan blok istimewa (seperti sebuah relau atau yang serupa dengannya).

Asas-asas peleburan

Dalam Minetest, peleburan juga boleh dianggap sebagai salah satu bentuk pertukangan.

Untuk melebur atau memasak, anda perlukan:

  • Sebarang item bahan api
  • Item yang boleh dilebur/dimasak
  • Medium untuk melebur (seperti relau)

Bahan api sentiasa diperlukan untuk menghasilkan api peleburan/masakan. Batu arang dan barangan berasaskan kayu selalunya digunakan sebagai bahan api. Sebarang jenis bahan api boleh digunakan untuk melebur/memasak apa sahaja asalkan panjang masa pembakarannya cukup. Setiap bahan api mempunyai panjang masanya yang sendiri. Bahan api selalunya digunakan terus apabila proses peleburan/masakan bermula, tetapi ada item bahan api tertentu di mana item tersebut digantikan dengan item yang lain sebaik proses peleburan/masakan bermula.

Item yang boleh dilebur/dimasak ditentukan dengan resipi peleburan. Item yang boleh dilebur/dimasak mestilah disediakan bersama bahan api yang mempunyai jumlah masa tertentu untuk dilebur/dimasak menjadi item yang berbeza (masa penggunaan sebenar bergantung kepada item yang ingin dilebur/dimasak).

Contoh

Longgokan besi dalam Minetest Game boleh dileburkan dalam masa 3 saat. Ini bermakna, untuk melebur satu longgokan besi, anda perlukan bahan api yang boleh bertahan selama 3 saat atau lebih. Banyak jenis bahan api yang boleh membakar dengan masa yang cukup untuk longgokan besi. Anda boleh gunakan longgokan batu arang (memang membazir) atau papan kayu (kurang membazir) atau apa-apa saja bahan api yang lain. Sekiranya satu item bahan api tidak cukup untuk membakarnya, anda perlu tindankan item tersebut (tetapi akan ada selang masa sedikit sebelum bahan api seterusnya digunakan). Oleh itu, anda boleh juga menggunakan 3 helai daun.

Minetest Game

Dalam Minetest Game, relau digunakan untuk semua operasi peleburan. Sila rujuk halaman relau untuk belajar cara menggunakannya. Bahagian ini mempunyai resipi peleburan beserta bahan api yang ada di dalam Minetest Game.

Resipi peleburan

Item-item berikut boleh dilebut/dimasak:

Input Relau Output Masa peleburan
Flour.png Tepung Arrow.png Furnace.png Arrow.png Bread.png Roti 15s
Cobblestone.png Batu Buntar Arrow.png Furnace.png Arrow.png Stone.png Batu 3s
Mossy Cobblestone.png Batu Buntar Berlumut Arrow.png Furnace.png Arrow.png Stone.png Batu 3s
Desert Cobblestone.png Batu Buntar Gurun Arrow.png Furnace.png Arrow.png Desert Stone.png Batu Gurun 3s
Clay Lump.png Longgokan Tanah Liat Arrow.png Furnace.png Arrow.png Clay Brick.png Bata Tanah Liat 3s
Iron Lump.png Longgokan Besi  Arrow.png Furnace.png Arrow.png Steel Ingot.png Jongkong Keluli 3s
Heavy Steel Bottle.png Botol Keluli Berat  Arrow.png Furnace.png Arrow.png Steel Ingot.png Jongkong Keluli 3s
Copper Lump.png Longgokan Tembaga Arrow.png Furnace.png Arrow.png Copper Ingot.png Jongkong Tembaga 3s
Tin Lump.png Longgokan Timah Arrow.png Furnace.png Arrow.png Tin Ingot.png Jongkong Timah 3s
Gold Lump.png Longgokan Emas Arrow.png Furnace.png Arrow.png Gold ingot.png Jongkong Emas 3s
Skeleton Key.png Kunci Induk Arrow.png Furnace.png Arrow.png Gold ingot.png Jongkong Emas 5s
Key.png Kunci Arrow.png Furnace.png Arrow.png Gold ingot.png Jongkong Emas 5s
Group sand.png Kumpulan “Pasir Arrow.png Furnace.png Arrow.png Glass.png Kaca 3s
32px Timbunan Cebisan Kaca Arrow.png Furnace.png Arrow.png Glass.png Kaca 3s
Obsidian Shard.png Serpihan Obsidia Arrow.png Furnace.png Arrow.png Obsidian Glass.png Kaca Obsidia 3s

Bahan Api

Setakat waktu ini, item-item berikut boleh digunakan sebagai bahan api:

Blok Masa pembakaran (saat) Item dilebur setiap bahan api[1] Baki
Coal Block.png Bongkah Batu Arang 370 123​⅓ Tiada
Lava Bucket.png Baldi Lava 60 20 Bucket.png Baldi Kosong
Lava.png Sumber Lava 60 20 Tiada
Coal.png Longgokan Batu Arang 40 13​⅓ Tiada
Jungle Tree.png Kayu Pokok Hutan 38 12​⅔ Tiada
Acacia Tree.png Kayu Akasia 34 11​⅓ Tiada
Locked Chest.png Peti Berkunci 30 10 Tiada
Vessels Shelf.png Rak Bekas Kaca 30 10 Tiada
Chest.png Peti 30 10 Tiada
Bookshelf.png Rak Buku 30 10 Tiada
Tree.png Kayu Pokok 30 10 Tiada
Group tree.png Kumpulan: Kayu 30 10 Tiada
Pine Tree.png Kayu Pain 26 8​⅔ Tiada
Aspen Tree.png Kayu Aspen 22 7​⅓ Tiada
Boat.png Bot 20 6​⅔ Tiada
Cactus.png Kaktus 15 5 Tiada
Wooden Door.png Pintu Kayu 14 4​⅔ Tiada
Fancy Bed.png Katil Beragam 13 4​⅓ Tiada
Simple Bed.png Katil Biasa 12 4 Tiada
Jungle Sapling.png Anak Pokok Hutan 12 4 Tiada
Acacia Tree Sapling.png Anak Pokok Akasia 11 3​⅔ Tiada
Sapling.png Anak Pokok 10 3​⅓ Tiada
Group sapling.png Kumpulan: Anak Pokok 10 3​⅓ Tiada
Sign.png Papan Tanda Kayu 10 3​⅓ Tiada
Junglewood Planks.png Papan Kayu Hutan 9 3 Tiada
Pine Sapling Anak Pokok Pain 9 3 Tiada
Junglewood Fence Gate Pintu Pagar Kayu Hutan 9 3 Tiada
Junglewood Fence Pagar Kayu Hutan 9 3 Tiada
Acacia Fence.png Pagar Aspen 8 2​⅔ Tiada
Aspen Tree Sapling.png Anak Pokok Aspen 8 2​⅔ Tiada
Acacia Wood Planks.png Papan Kayu Akasia 8 2​⅔ Tiada
Acacia Bush Stem.png Batang Belukar Akasia 8 2​⅔ Tiada
Acacia Fence Gate.png Pintu Pagar Akasia 8 2​⅔ Tiada
Wooden Fence Gate.png Pintu Pagar Kayu 7 2​⅓ Tiada
Trapdoor.png Pintu Kolong 7 2​⅓ Tiada
Bush Stem.png Batang Pokok Belukar 7 2​⅓ Tiada
Wooden Fence.png Pagar Kayu 7 2​⅓ Tiada
Wooden Planks.png Papan Kayu 7 2​⅓ Tiada
Group wood.png Kumpulan: Papan Kayu 7 2​⅓ Tiada
Pine Fence Gate.png Pintu Pagar Pain 6 2 Tiada
Wooden Pickaxe.png Beliung Kayu 6 2 Tiada
Jungle Wood Stair.png Tangga Kayu Hutan 6 2 Tiada
Pine Fence.png Pagar Pain 6 2 Tiada
Pine Wood Planks.png Papan Kayu Pain 6 2 Tiada
Acacia Wood Stair.png Tangga Kayu Akasia 6 2 Tiada
Wooden Axe.png Kapak Kayu 6 2 Tiada
Wooden Hoe.png Cangkul Kayu 5 1​⅔ Tiada
Aspen Wood Planks.png Papan Kayu Aspen 5 1​⅔ Tiada
Wooden Sword.png Pedang Kayu 5 1​⅔ Tiada
Aspen Fence Gate.png Pintu Pagar Aspen 5 1​⅔ Tiada
Aspen Fence.png Pagar Aspen 5 1​⅔ Tiada
Wooden Stair.png Tangga Kayu 5 1​⅔ Tiada
Torch.png Obor 4 1​⅓ Tiada
Pine Wood Stair.png Tangga Kayu Pain 4 1​⅓ Tiada
Acacia Wood Slab.png Papak Kayu Akasia 4 1​⅓ Tiada
Jungle Wood Slab.png Papak Kayu Hutan 4 1​⅓ Tiada
Wooden Shovel.png Penyodok Kayu 4 1​⅓ Tiada
Apple.png Epal 3 1 Tiada
Straw.png Jerami 3 1 Tiada
Wooden Slab.png Papak Kayu 3 1 Tiada
Pine Wood Slab.png Papak Kayu Pain 3 1 Tiada
Book.png Buku 3 1 Tiada
Book with Text.png Buku Bertulisan 3 1 Tiada
Aspen Wood Stair Tangga Kayu Aspen 3 1 Tiada
Dry Grass 3.png Rumput Kering 2 Tiada
Grass 5.png Rumput 2 Tiada
Straw Stair.png Tangga Jerami 2 Tiada
Jungle Grass.png Rumput Hutan 2 Tiada
Dry Shrub.png Pokok Renek Kering 2 Tiada
Ladder.png Tangga Panjat Kayu 2 Tiada
Aspen Wood Slab.png Papak Kayu Aspen 2 Tiada
Group leaves.png Kumpulan: Daun 1 Tiada
Paper.png Kertas 1 Tiada
Cotton.png Kapas 1 Tiada
Stick.png Serpihan Kayu 1 Tiada
Straw Slab.png Papak Jerami 1 Tiada
Papyrus.png Papirus 1 Tiada
Wheat.png Gandum 1 Tiada
  1. Menganggap masa peleburan ditetapkan pada 3 saat