Objects/ms

From Minetest Wiki
Jump to: navigation, search
Languages Bahasa: English • Deutsch • Bahasa Melayu

Objek (BIObjects) ialah benda dalam Minetest yang mampu bergerak dengan bebas dalam dunia. Mereka tidak perlu muat dalam grid macam blok.

Setiap objek mempunyai perlakuan yang berbeza. Sesetengah objek berlanggar dengan blok dan/atau objek lain, namun yang lainnya tidak. Objek boleh ada mata kesihatan dan boleh diserang serta dimusnahkan sama macam pemain. Mob juga sebahagian daripada objek.

Senarai objek

Minetest Game

Boat entity.png Bot Cart entity.png Pedati

Objek terbina dalam

Falling Node.png Blok Kejatuhan Item entity.png Tindanan Item Unknown Object.png Objek Tidak Diketahui