Stair/ms

From Minetest Wiki
< Stair
Revision as of 12:22, 6 February 2018 by Muhdnurhidayat (talk | contribs) (Add Malay translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Languages Bahasa: English • Deutsch • français • Bahasa Melayu
Tangga
Brick Stair.png
Stone Stair.png
Stone Block Stair.png
Cobblestone Stair.png
Mossy Cobblestone Stair.png
Stone Brick Stair.png
Desert Stone Stair.png
Desert Stone Block Stair.png
Desert Cobblestone Stair.png
Desert Stone Brick Stair.png
Sandstone Stair.png
Sandstone Block Stair.png
Sandstone Brick Stair.png
Straw Stair.png
Wooden Stair.png
Jungle Wood Stair.png
Pine Wood Stair.png
Acacia Wood Stair.png
Aspen Wood Stair.png
Obsidian Stair.png
Obsidian Block Stair.png
Obsidian Brick Stair.png
Steel Block Stair.png
Copper Block Stair.png
Bronze Block Stair.png
Gold Block Stair.png
Sebuah blok dalam Minetest Game
Jenis Bongkah Pepejal
Menjatuhkan Diri Sendiri
Ikut Fizik Tidak
Bercahaya Tidak
Boleh Dibakar bergantung
Blok Dijana bergantung
Boleh Diperbaharui bergantung
Boleh Ditindan Ya (99)
Rentetan Item stairs:stair_<subnama>

Tangga (BIStairs) boleh dicipta oleh pemain menggunakan pelbagai jenis blok. Mereka boleh digunakan untuk mencipta tangga curam. Tidak seperti blok penuh sebaliknya serupa macam papak, pemain boleh berjalan di atas tangga tanpa perlu melompat, tanpa mengira graviti.

Senarai tangga

Nama Tangga Blok Asal Boleh diperbaharui? Blok dibakar? Blok dijana?
Brick Stair.png Tangga Bata Brick.png Bata Tidak Tidak Tidak
Stone Stair.png Tangga Batu Stone.png Batu Ya Tidak Tidak
Stone Block Stair.png Tangga Bongkah Batu Stone Block.png Bongkah Batu Ya Tidak Tidak
Cobblestone Stair.png Tangga Batu Buntar Cobblestone.png Batu Buntar Ya Tidak Ya
Mossy Cobblestone Stair.png Tangga Batu Buntar Berlumut Tiada Ya Tidak Tidak
Stone Brick Stair.png Tangga Bata Batu Stone Brick.png Bata Batu Ya Tidak Tidak
Desert Stone Stair.png Tangga Batu Gurun Desert Stone.png Batu Gurun Tidak Tidak Ya
Desert Stone Block Stair.png Tangga Bongkah Batu Gurun Desert Stone Block.png Bongkah Batu Gurun Tidak Tidak Tidak
Desert Cobblestone Stair.png Tangga Batu Buntar Gurun Desert Cobblestone.png Batu Buntar Gurun Tidak Tidak Tidak
Desert Stone Brick Stair.png Tangga Bata Batu Gurun Desert Stone Brick.png Bata Batu Gurun Tidak Tidak Tidak
Sandstone Stair.png Tangga Batu Pasir Sandstone.png Batu Pasir Tidak Tidak Tidak
Sandstone Block Stair.png Tangga Bongkah Batu Pasir Sandstone Block.png Bongkah Batu Pasir Tidak Tidak Ya
Sandstone Brick Stair.png Tangga Bata Batu Pasir Sandstone Brick.png Bata Batu Pasir Tidak Tidak Tidak
Desert Sandstone Stair.png Tangga Batu Pasir Gurun Desert Sandstone.png Batu Pasir Gurun Tidak Tidak Tidak
Desert Sandstone Block Stair.png Tangga Bongkah Batu Pasir Gurun Desert Sandstone Block.png Bongkah Batu Pasir Gurun Tidak Tidak Tidak
Desert Sandstone Brick Stair.png Tangga Bata Batu Pasir Gurun Desert Sandstone Brick.png Bata Batu Pasir Gurun Tidak Tidak Tidak
Silver Sandstone Stair.png Tangga Batu Pasir Perak Silver Sandstone.png Batu Pasir Perak Tidak Tidak Tidak
Silver Sandstone Block Stair.png Tangga Bongkah Batu Pasir Perak Silver Sandstone Block.png Bongkah Batu Pasir Perak Tidak Tidak Tidak
Silver Sandstone Brick Stair.png Tangga Bata Batu Pasir Perak Silver Sandstone Brick.png Bata Batu Pasir Perak Tidak Tidak Tidak
Ice Stair.png Tangga Ais Ice.png Ais Tidak Tidak Tidak
Snow Block Stair.png Tangga Bongkah Salji Snow Block.png Bongkah Salji Ya Tidak Tidak
Straw Stair.png Tangga Jerami Straw.png Jerami Ya Ya Tidak
Wooden Stair.png Tangga Kayu Wooden Planks.png Papan Kayu Ya Ya Tidak
Jungle Wood Stair.png Tangga Kayu Hutan Junglewood Planks.png Papan Kayu Hutan Ya Ya Tidak
Pine Wood Stair.png Tangga Kayu Pain Pine Wood Planks.png Papan Kayu Pain Ya Ya Tidak
Acacia Wood Stair.png Tangga Kayu Akasia Acacia Wood Planks.png Papan Kayu Akasia Ya Ya Tidak
Aspen Wood Stair.png Tangga Kayu Aspen Aspen Wood Planks.png Papan Kayu Aspen Ya Ya Tidak
Obsidian Stair.png Tangga Obsidia Obsidian.png Obsidia Tidak Tidak Tidak
Obsidian Block Stair.png Tangga Bongkah Obsidia Obsidian Block.png Bongkah Obsidia Tidak Tidak Tidak
Obsidian Brick Stair.png Tangga Bata Obsidia Obsidian Brick.png Bata Obsidia Tidak Tidak Tidak
Steel Block Stair.png Tangga Bongkah Keluli Steel Block.png Bongkah Keluli Tidak Tidak Tidak
Copper Block Stair.png Tangga Bongkah Tembaga Copper Block.png Bongkah Tembaga Tidak Tidak Tidak
Bronze Block Stair.png Tangga Bongkah Gangsa Bronze Block.png Bongkah Gangsa Tidak Tidak Tidak
Gold Block Stair.png Tangga Bongkah Emas Gold Block.png Bongkah Emas Tidak Tidak Tidak

Tangga istimewa

  • Tangga Batu Buntar, Tangga Batu Gurun, Tangga Bongkah Batu Pasir: Tangga-tangga ini muncul secara semulajadi di dalam kurungan bawah tanah
  • Tangga Batu Buntar Berlumut: Ini satu-satunya tangga yang tidak boleh dibuat dengan blok-blok. Tangga batu buntar berlumut terhasil apabila tangga batu buntar diletakkan berdekatan air (atau air sungai atau blok serupa yang lain) untuk masa yang lama
  • Tangga Ais dan Tangga Bongkah Salji: Memadam api di sekitarnya dan menyejukkan lava

Pertukangan

Semua tangga mengikut corak resipi yang sama, yang bezanya bahan input sahaja. Dalam jadual berikut, gantikan semua “A” dengan salah satu Blok Asal yang disenaraikan di atas (cth. papan kayu) dan gantikan semua “B” dengan tangga yang sepadan (cth. tangga kayu) dari jadual di atas.


Nama Bahan-bahan Input → Output
Tangga Salah satu Blok Asal (lihat atas)
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item B.png
6

Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item B.png
6

Kemaskini akan datang dalam 0.5.0-dev

Dalam versi pembangunan Minetest Game (0.5.0-dev), setiap blok tangga juga akan mempunyai blok tangga dalaman dan tangga luaran masing-masing. Fungsi mereka sama seperti tangga biasa, tetapi mempunyai bentuk yang berbeza. Blok-blok ini berguna untuk membina bucu dalaman dan luaran pada tangga curam.

Pertukangan

Ini resipi dalam versi 0.5.0-dev:

Nama Bahan-bahan Input → Output
Tangga Salah satu Blok Asal (lihat atas)
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item B.png
6
Tangga Dalaman Salah satu Blok Asal (lihat atas)
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item B.png
6
Tangga Luaran Salah satu Blok Asal (lihat atas)
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item A.png
Any Item B.png
7

Sebagai bahan pertukangan

Dalam versi 0.5.0-dev, anda juga boleh menukarkan tangga kembali menjadi blok asal mereka.

Nama Bahan-bahan Input → Output
Salah satu Blok Asal (lihat atas) Tangga
Any Item B.png
Any Item B.png
Any Item B.png
Any Item B.png
Any Item A.png
3

Lihat Juga